+90 554 112 84 84 egitmen@istanbulkopekegitmeni.com

Köpeklerde Davranış Bozukluğuna Yaklaşım

#KöpeklerdeDavranışBozukluğunaYaklaşım

Gün geçtikçe veteriner hekimler , köpek ve kedilerin davranış problemleriyle daha sık karşılaşmaktadır . Neredeyse on köpek sahibinden biri , köpeğinin agresyonundan , havlamasından veya eve işemes gibi çeşitli problemlerinden şikayet etmektedir . Bu problemlerin çözümünden daha zor olabilmekte ve daha fazla deneyim ve bilgi birikimi gerekmektedir . Ancak bu zorluğun yanı sıra , çözümde başarı şansı organik olanlardan daha az değildir . Veteriner kliniği işleten hekimler , davranış problemlerinin çözümünde muhakkak yardımcı olabilirler .

Ancak bazı vakalarda , medikal edavinin yanında davranış tedavisi de gerekecektir ; bu durumdaki veteriner hekim , medikal tedavi bölümünü üstlenip , davranış tedavisi için terapistten yardım alacaktır . Köpeklerdeki psikolojik problemlerin çözümünde gerekli olan zaman , insan hekimliğindekinden farklıdır . İnsan hekimliğindeki psişik problemlerin tedavisinde , haftalık 50 / 60 dakikalık seanslar yıllarca devam edebilir . Hatta , bazen problemin yok edilmesi için ilk adımlar ancak bu seansların sonucunda atılır . Köpeklerdeki davranış problemlerinin tedavisinde atacağımız ilk adım ise , hastayı 1 / 2 kez gördükten sonra şekillenebilir . Köpeklerdeki davranış tedavisinin başarıya ulaşması , insan hekimliğindeki orandan da daha fazladır . Çünkü köpeklerin problemleri genellikle daha tipiktir ” köpeğin psikolojisi daha az sayıda değişkenden etkilenir ” ve bazen 15 dakikalık bir muayene ve alınacak anamnezle ” hekimin hastalık hakkında köpek sahibinden , belirli kurallara uyarak aldığı bilgi ” problemin ne olduğu anlaşılabilir . Ancak bazen de problemin altında yatan motifleri ortaya koymak için , dedektif gibi çalışmak gerekebilir .

Davranış tedavisinin hedefi , zorlu problemleri çözmektir . Bu tedavinin şekli ; problemin niteliği , köpeğin mizacı , köpek sahibinin ve hatta terapistin özelliklerine göre değişmektedir . Başarı ancak davranış tedavisinde , başarıya ulaşmak daha kolay olacaktır . Davranış bozukluğunun sebebinin ortaya çıkarılması , hekimin tecrübesine ve bilgisine bağlı olduğu kadar , elde edilecek anamnezin kalite ve dogruluğuna da bağlıdır .

Terapistle ilk görüşme , köpeğin yaşadığı ortamda ve tüm aile fertleriyle birlikte yapılmalıdır . Böylece terapist , aile ile köpek arasındaki ilişkinin boyutlarını , yapılan hataları ve köpeğin yaşadığı çevrede şikayet edilen problemi doğurabilecek uyaranları saptayabilme imkanı bulacaktır .

Yine bu görüşme , köpek sahibinin problemi çözmede ne derece istekli olduğunu ortaya koyacaktır . Sahibinde yeterli sabır ve ilgi olmayacaksa , tedavinin başarısız olacağı ortadadır . Bu esnada terapist , hasta sahibinin duygularını incitmemeli , anlamaya çalışmalı ve onda gerekli olan güveni verebilmelidir . Zaten , köpeklerinde bu tür problem olan köpek sahiplerinin çoğu duygusal olarak yıkılmış durumdadırlar . Burada terapistin bir görevi de hasta sahiplerini teskin etmek ve onlara moral vermektir .

Anlaşılacağı gibi , bu ilk görüşme oldukça önemlidir . Böylece taraflar birbirini daha iyi anlayacak ve aralarında güven bağları kurulacaktır . Davranış tedavisi , uzun zaman alıcı ve yorucu olabilir . Tedavi süresi içerisinde , köpek sahibinin hekime inancı hiçbir zaman kaybolmamalıdır . Hekim de , köpek sahibine vereceği talimatların tam olarak uygulanacağından emin olmalıdır . Zaten problemlerin önemli bir bölümü , köpek sahibinin köpeğine fazlasıyla duygusal yaklaşımlarından kaynaklanmıştır ve hekimin bir talimatıyla bu davranışı terk etmesi ne derece mümkün olabilecektir ? İşte bu , hekimin karşılaşacağı en önemli sorun olucaktır . Hekim , başarılı olabilmek için , hasta sahibinin bu yapısını da gözlemleyebilmeli ve tavrını başından koyabilmelidir . Bu nedenlerle , köpeklerde psikolojik problemlerin çözümünde terapistlerin , yani köpeklerin üzerinde uzmanlaşmış psikolog veya psikolojide uzmanlaşmış veteriner hekimlerin görev alması bütün gelişmiş ülkelerin tercihidir . Ancak köpek psikoloğu veteriner kökenli değilse , tedavinin medikal yönünü bir veteriner hekime havale etmelidir .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

*

Hemen Arayın